Neurologinen kuntoutus

osaajia meillä: Marika Rantanen, Emmi Hietanen, Hanna Vuorema, Silja Nasi, Virpi Laine, Niina Kuusivaara, Eija Saarinen

Tavallisimpia neurologisia sairauksia ovat aivohalvaukset, aivo- ja selkäydinvammat, erilaiset lihassairaudet, CP-vammat, MS-tauti sekä Parkinsonin tauti. Neurologisen fysioterapian keinoin pyritään ylläpitämään ja lisäämään kuntoutujan toimintakykyä ja elämänhallintaa, mm. toiminnallisilla harjoituksilla arjen ympäristössä. Tavoitteet terapialle lähtevät aina asiakkaasta itsestään, niitä pilkotaan ja muotoillaan yhdessä fysioterapeutin ja tarvittaessa kuntoutujan lähipiirin kanssa. Muutosta kuntoutujan liikkumis-ja toimintakyvyssä arvioidaan mm. erilaisin testein. Käytämme yleisesti hyväksyttyjä ja luotettaviksi todistettuja mittareita ja testejä, www.toimia.fi. Fysioterapeutti huolehtii siitä, että oikeita asioita harjoitellaan oikeaan aikaan, jotta harjoittelu on mielekästä ja tavoitteellista.

Tarvittaessa fysioterapeutti osallistuu apuvälineiden tarpeen arviointiin, hankintaan ja niiden käytön harjoitteluun, sekä seurantaan. Neurologisessa fysioterapiassa korostuu moniammatillinen yhteistyö sekä välitön yhteistyö kuntoutujan läheisten kanssa.

Usein neurologisella kuntoutujalla on maksusitoumus kaupungilta, KELA:sta, sairaalasta tai muualta, mutta fysioterapeutin vastaanotolle voi tulla myös ilman mitään edellä mainituista. Ennen käyntien aloittamista olisi kuitenkin hyvä käydä lääkärin vastaanotolla, sillä se helpottaa hoidon kokonaissuunnittelua. Lääkärin kirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan (SV3 FM) oikeuttaa myös Kela –korvaukseen.

Fysioterapia toteutetaan yleensä sarjaluonteisesti, intensiteetti sovitaan yhdessä kuntoutujan kanssa. Tarvittava yhden käyntikerran ja koko terapiasarjan kesto määritellään aina tilannekohtaisesti yhdessä kuntoutujan kanssa mahdolliset lääkärin suositukset huomioiden.