Naprapatia

Osaaja meillä: Hanna Harjuketo

Naprapatia on fysiatrinen, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut hoitomuoto. Naprapatia hoitomuotona on kehitetty jo vuonna 1905. Naprapatia perustuu lääketieteelliseen terveys- ja sairauskäsitykseen ja sen pohjalta kehittyneeseen diagnostiikkaan ja tautiluokituksiin. Naprapaatti toimii manuaalisen lääketieteen osaajana terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa ja tekee yhteistyötä muiden lääketieteen erikoisalojen ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Naprapaatin työssä korostuu etenkin taito tutkia ja hoitaa erilaisia mekaanisia ja toiminnallisia häiriöitä.

Naprapaatti on manuaalisen lääketieteen ammattilainen

Naprapaatti käyttää työssään tutkimus- ja hoitomuotoja, jotka perustuvat tutkittuun, tieteelliseen näyttöön. Ammatillinen osaaminen vaatii jatkuvaa tieteellisen tutkimuksen seuraamista sekä osallistumista alan kansainvälisiin koulutuksiin. Kansainvälinen yhteistyö ja yhteydenpito kollegoiden kesken takaavat teoreettisen että käytännön kliinisen osaamisen vastaavan sen hetkistä näyttöön perustuvaa osaamista manuaalisen lääketieteen osa-alueella.
Naprapaatti on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisteröimä nimikesuojattu ammattihenkilö, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon joko Suomessa, Ruotsissa tai Yhdysvalloissa. Sana naprapatia tulee tsekin kielen sanasta napravit, joka tarkoittaa korjata ja kreikan kielen sanasta pathos joka tarkoittaa kipua.

Naprapatian hoitomenetelmät pohjautuvat kansallisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin.

Naprapaatin hoidoilla pyritään palauttamaan ja lisäämään potilaan työ- ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja toimintahäiriöitä. Manipulatiiviset hoitomuodot, joita naprapatia edustaa, on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa tehokkaiksi hoitomenetelmiksi akuutin ja kroonisen kivun hoidossa.

Naprapaatti normalisoi nivelten liikkuvuutta

Pääasiassa naprapaatin hoidon tarkoituksena on normalisoida nivelten liikkuvuutta ja pehmytosien toimintaa sellaisissa nivelissä, joiden liikkuvuus on häiriintynyt sekä tätä kautta vähentää kipua. Naprapaatti käyttää sekä passiivisia, että aktiivisia hoitomenetelmiä. Passiivisina hoitomenetelminä voidaan mainita erilaiset manipulaatio-, mobilisaatio-, lihasvenytys- ym. pehmytkudoskäsittelytekniikat, joiden pääasiallisena tavoitteena on palauttaa nivelen normaali liikelaajuus.

Aktiivisista menetelmistä tärkein on lääkinnällinen harjoitteluterapia (LHT), jossa käytetään koordinaatiota, lihasvoimaa ja –kestävyyttä, sekä nivelten liikkuvuutta normalisoivia harjoitteita.

Lisäksi hoidon apuna voidaan käyttää erilaisia fysikaalisia hoitomenetelmiä, kuten lämpö-, kylmä- ja sähköhoitoja. Myös erilaisia teippauksia voidaan käyttää hoidon tukena.