Toimintaterapia

osaaja meillä: Arja Etelämaa

Toiminta on meille kaikille luontaista, välttämätöntä ja mielihyvää tuottavaa. Joskus sairaus, vamma, ikääntyminen tai ympäristön esteet aiheuttavat vaikeuksia selvitä arjen haasteista.
Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä hänen omassa arjessaan kehittämällä toimintavalmiuksia ja - taitoja.

Menetelmiä ovat mm.

- päivittäisten toimintojen arviointi ja harjoittaminen

- käsiterapia

- kognitiivisten valmiuksien (esim. hahmotus, muisti) harjoittaminen

- apuvälinetarpeen arviointi ja käytön opettelu, ortoosien valmistus ja korjaus

- toimintaympäristöön tarvittavien muutostöiden arviointi.