osaaja meillä: Virpi Laine


Fascial Manipulation® – Faskiamanipulaatio®Faskiamanipulaatio – menetelmä (FM)
on italialaisen fysioterapeutin, Luigi Steccon 40 vuoden tutkimuksen ja kliinisen työn tulos. Pääasiallinen huomio tässä menetelmässä kohdistuu lihasten, syvän faskian ja sen osatekijöiden väliseen toiminnalliseen suhteeseen.
Faskia

Faskia eli peitinkalvo on kudos, joka on noussut mielenkiinnon kohteeksi tuki- ja liikuntaelimistön toiminnassa.

Karkeasti faskiat voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin, joita ovat pinnallinen, syvä ja viskeraalinen (sisäelimiin liittyvä) faskia. Kullakin faskiatyypillä on omat anatomiset ja biomekaaniset ominaisuutensa ja suhteet niitä ympäröiviin rakenteisiin.

Useimmat faskiaa käsittelevät tutkimukset kohdistuvat jonkin tietyn kehon alueen faskiaan selvittäen sen anatomiaa ja fysiologiaa, kuten esimerkiksi thoracolumbaali- tai plantaarifaskia ja iliotibiaaliaponeuroosi (”jänne”). Näiden yksittäisten rakenteiden tutkiminen on tärkeää mutta ne eivät rakenna kokonaiskuvaa järjestelmästä, jota voisi kuvata sidekudosten muodostamaksi kolmiulotteiseksi tensionaaliseksi verkostoksi.

Faskiamanipulaatio® – menetelmä esittelee kokonaisen biomekaanisen mallin, joka auttaa tulkitsemaan faskian osuutta muskuloskeletaalisissa (tuki-ja liikuntaelimistöön liittyvä) toimintahäiriöissä. Tämän manuaalisen menetelmän perusajatus on tunnistaa tarkka, paikallinen faskian alue, joka liittyy tiettyyn rajoittuneeseen liikkeeseen. Kun rajoittunut tai kivulias liike (suunta) on löydetty, tunnistetaan paikallinen faskiassa oleva alue ja tätä tarkasti määritettyä faskian aluetta manipuloimalla voidaan palauttaa liikkeen laajuus ja kivuttomuus.

Tiheästi hermotettu faskia pysyy perusjännitystilassa lihasten jännityksen kautta, etenkin siihen kiinnittyvien lihassäikeiden tuoman tension välityksellä. Tension muutokset aktivoivat vapaat hermopäätteet ja reseptorit ja ne välittävät keskushermostoon tietoa liikkeistä ja asennosta. Faskialla on osuutta proprioseptiikassa ja perifeerisessä motorisessa kontrollissa tarkassa yhteistyössä keskushermoston kanssa.
Syvän faskian eri kerrosten liukumisen estymistä toisensa suhteen kutsutaan densifikaatioksi, jolloin hyaluronihappomolekyylien agrregoituminen pitkiksi ketjuiksi aiheuttaa sen geelimäisen olomuodon ja liukumisen estymisen. Faskiamanipulaatiolla pyritään kitkan ja lämmön avulla pilkkomaan ketjut ja palauttamaan normaali liukuva konsistenssi.